Logistika skozi zgodovino

logistika

Logistika podjetja

Izraz logistika je bil v prvotnem pomenu povezan z vojsko. Bila je ena izmed umetnosti bojevanja (zraven strategije in taktike) že v 10. stoletju s pogodbo bizantinskega cesarja Lea VI. Koncept logistike se je nato rodil iz vojaške logistike.

V poznih 50. dvajsetega stoletja se logistika pojavi kot posledica predhodno nepoznanega odkritja potenciala za prihranke v distribuciji (imenovane tudi prodajna logistika in distribucija). En izmed prvih ljudi je bil Peter Drucker, ki je leta 1962 objavil članek v reviji Fortune imenovan Temna celina za gospodarstvo. Z razvojem stroke se je začel zanimati za druge vidike logističnega upravljanja, kot so vidiki logistike, nabave, transporta, skladiščenja in upravljanja. Ob koncu 70-ih let pa je bilo opaženo postopno vključevanje logističnih vprašanja, ki so bila do tedaj obravnavana ločeno. To je povzročilo propad dveh glavnih tokov: upravljanje in distribucijo materialov.

Nadaljnji razvoj globalizacije je prispelav k globalnemu pristopu. Hkrati je prišlo do popolne intregracije v pristopu do logističnega upravljanja.

Povečanje okoljske ozaveščenosti je privedla do ločitve logistike na različne veje, kot tudi recikliranje in odstranjevanje. Razvoj informacijskih sistemov pa je povzročil razvoj e-logistike. Danes je logistika zelo pomemben dejavnik podjetij, saj vključuje načrtovanje, organiziranje, nadzor, upravljanje celotnega materiala in njihovega pretoka.

Cilj logistika je kakovosten transport materiala po čim nižjih stroških, tako kot to ponuja podjetje Europacific logistika. Ampak prihaja tudi do težav, velika zaloga zmanjšuje stroške dostave in izboljšuje učinkovitost, saj ni težav z zalogo. Ampak na drugi strani pa poveča stroške skladiščenja. Zato je pri logistiki pomembno načrtovanje in opredelitev celotnega logističnega procesa, da so stroški najnižji. Ko je ta del rešen in učinkovit, ni več težav z nabavo in dobavo izdelkov. Z informacijskimi sistemi imajo lahko vse veje podjetja dostop do evidenc, ki izhajajo iz informacij vnešenih ob vnašanju zalog. Končni produt logistike je skladiščenje in uporaba izdelkov ter njihov nakup in distribucija. Hkrati je naloga logistike zraven blaga tudi distribucija ljudi, denarja, informacij, upravljanje z energijo, nadzor in optimizacijo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>