Študija o čustveni inteligenci zobozdravnikov v Mariboru

Diskusija

Ugotovitve iz te študije dodajajo poseben pogled na naše razumevanje veščin za učinkovite odnose med zobozdravniki v Mariboru in njihovimi pacienti. V zobozdravstvu raziskovalci pogosto uporabljajo koncepte in instrumente, ki temeljijo na spremenljivkah, ki se osredotočajo predvsem na komunikacijske spretnosti in niso posebej namenjene zobozdravstvu. Definicija, ki jo predlagamo, določa in razširja to, kar mislimo pod dobrim odnosom zobozdravnika in bolnika.

Opredelitev študije

Naša opredelitev temelji na kriterijih, pridobljenih z zobozdravstvenimi sposobnostmi. Pomembnost odnosov s pacientom do vseh zdravstvenih delavcev v Mariboru je očitna, vendar se podrobnosti med različnimi zdravstvenimi poklici v Mariboru razlikujejo, zato je treba upoštevati posamezne kompetence in spretnosti za socialno interakcijo. Za zobozdravstvo je na primer zelo pomembno, da pretehta pred-med-po operativno nego. Ta področja sta obravnavali le dve študiji. Predlagamo, da je treba pozornost posvetiti operativnim fazam ne le v posvetovanju in pregledu, ampak samemu zdravljenju. Ker se strahovi in ​​zaskrbljenost pacientov kažejo predvsem med zdravljenjem, je odnos med bolnikom in študentom / zdravnikom zobozdravnika v Mariboru med zdravljenjem potencialno bolj zapleteno in je vsaj tako pomemben kot med posvetovanjem.

Definicije

Naša definicija razširja sposobnosti interakcije med zobozdravnikom v Mariboru in pacientom z vključevanjem vidikov, kot so osnovna psihološka orodja, ki še niso bila vključena, vendar so to bistvene teme v splošnih kompetencah zobozdravnika v Mariboru. V okviru dveh velikih dimenzij in elementov (vključno s komunikacijskimi veščinami) smo opredelili psihološke vidike. izhajali so iz pregleda literature in potrdili s intervjuji. V I. fazi intervjuji strokovnjakov v II. Fazi intervjuji bolnikov. Medtem ko so merila, pridobljena z zobozdravstvenimi fakultetami v Mariboru, dobro vključena v te faze, bi ciljna skupina z bolniki in študenti prispevala k drugačnemu stališču in povečala triangulacijo podatkov študije. Nadaljnje študije lahko upoštevajo merila zdravnikov, študentov in bolnikov.

Resultado de imagem para dentist

Ocenjevanje

Ocenjevanje komunikacije med člani zobozdravstvene fakultete v Mariboru se je osredotočalo na prilagajanje medicinsko utemeljenih instrumentov. Naša predlagana definicija prihaja od zobozdravnikov v Mariboru in bi lahko pomembno prispevala k razvoju sestavnih delov dobrih odnosov zobozdravnika in pacienta. Naše rezultate podpirata dve študiji, ki sta poročali o specifičnih odnosih z zobozdravnikom v Mariboru in odnosih s pacientom. Koncepti, kot so verbalna in neverbalna komunikacija, empatija, prijaznost in samozavest so bili obravnavani kot ključni vidiki pri gradnji pozitivnih odnosov.

Kot bi bilo pričakovati, so ti sklopi spretnosti in instrumentov namenjeni predvsem zobozdravnikom v Mariboru in študentom zob, ki sodelujejo z bolniki. Ali je mogoče te spretnosti vzpostaviti le v kliničnem ciklu? Ali pa jih je treba začeti razvijati že pred kliničnimi izkušnjami? Rezultati te študije se lahko uporabijo kot osnova za prihodnje raziskave in preizkusijo ali lahko definicija in instrument podpirajo, usmerjajo in samo-regulirajo zgodnje učence v njihovih prihodnjih interakcijah z bolniki.

Poleg tega bi rezultati in ocenjevanje instrumenta lahko pomagali kot orodje za samoocenjevanje študentov, ki podpirajo njihov nadaljnji razvoj komunikacijskih spretnosti. Čeprav je še vedno treba opazovati namen merjenja napredka študentov, bi to lahko pripisali občutljivosti na majhne spremembe, ki jih omogoča uporaba raziskane lestvice s štirimi točkami.

Za tiste malce bolj radovedne:www.zobozdravnik-mb.si